Tiền Giang tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội thêm 14 ngày, kể từ ngày 02/8/2021

(THTG) Ngày 31-7, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4167/UBND-KGVX về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh thêm 14 ngày, kể từ ngày 02/8/2021 và áp dụng biện pháp không cho người dân ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày).

Chot kiem tra Covid 2

Tiền Giang tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thêm 14 ngày, từ 00 giờ, ngày 02/8/2021

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Tiền Giang quyết định:

1. Tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội thêm 14 ngày, từ 00 giờ, ngày 02/8/2021, theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh,  các nội dung khác thực hiện theo Công văn 3550/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh.

Gioi han thoi gian ra duong 17

Gioi nghiem 13

Từ 18 giờ đến 5 giờ hàng ngày, người dân không được ra đường để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Lê Thi

2. Từ ngày 02/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, mọi người dân không được ra đường từ 18 giờ 00 đến 05 giờ 00 (hàng ngày) trừ các trường hợp sau:

– Cấp cứu; các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng,chống dịch Covi-19 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng… thực hiện nhiệm vụ.

– Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

– Các cửa hàng xăng dầu thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực tiếp quản lý để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

– Các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh trên các tuyến Quốc lộ thì thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế, nhưng không được dừng, đỗ

Sau 05 giờ 00 đến trước 18 giờ hàng ngày, việc ra đường của người dân vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao trách nhiệm:

– Công an tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất, hướng dẫn cụ thể các nội dung Công văn này.

– Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này trên địa bàn quản lý; chỉ đạo tuần tra, kiểm soát (24/24 giờ), nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 3585/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh, không cho người từ địa phương khác vào địa bàn tỉnh Tiền Giang (kể cả người Tiền Giang đi ra địa phương khác và quay về tỉnh).

4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thông suốt, tự giác chấp hành chủ trương của UBND tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện công văn này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

P.H