Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg từ 00 giờ ngày 12-7-2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trên cơ sở vừa kế thừa thành quả, vừa rút kinh nghiệm và đổi mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Phun khu khuan 1

Tiểu đoàn hóa học – Quân khu 9 phun khử khuẩn trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Ảnh: Thái Bình

Để chủ động và tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 10 huyện, thị, thành phố, từ 00 giờ ngày 12-7-2021, thời gian thực hiện 15 ngày; riêng huyện Tân Phú Đông thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg.
Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang