Tiền Giang tham gia hội nghị trực tuyến về công tác thi đua khen thưởng

( THTG) Sáng ngày 8/7, hội nghị trực tuyến trên toàn quốc về việc triển khai chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.

hoi nghi truc tuyen

Tại Tiền Giang, tham dự có ông Nguyễn Văn Danh- phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Khang, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu khai mạc và quán triệt chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến tầm quan trọng và cần thiết của công tác thi đua khen thưởng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí yêu cầu các bộ, ngành trung ương và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, cần nâng cao chất lượng công tác thi đua gắn liền với việc phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Hội nghị còn giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành.

Tham gia phát biểu với hội nghị, ông Nguyễn Văn Khang- chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được của tỉnh TG trong công tác thi đua khen thưởng và nêu lên những định hướng về công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Trong năm 2013, toàn tỉnh TG có trên 5.000 tổ chức, cá nhân và tập thể được khen thưởng, tuyên dương. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, đã có 2633 tổ chức, cá nhân và đơn vị được khen thưởng.

HỮU NGHỊ