Tiền Giang tập trung tháng cao điểm tiêm vaccine Covid – 19

(THTG) Triển khai Kế hoạch 232 của UBND tỉnh Tiền Giang về đợt cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo đó, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022, ngành y tế tổ chức công tác tiêm chủng đảm bảo hoàn thành tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại.

Vacxin Covid 2

1 (1)

Tiền Giang tập trung tiêm mũi nhắc Covid – 19. Ảnh: Thanh Hoàng

Theo kế hoạch, tháng 7 hoàn thành tiêm liều nhắc lại lần 1 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên có đủ điều kiện tiêm chủng đạt được ít nhất 90%. Tháng 8 hoàn thành tiêm liều cơ bản mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có đủ điều kiện tiêm chủng đạt được ít nhất 95%. Đồng thời tháng 7 đến tháng 8 tổ chức tiêm liều nhắc lại mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiếp tục tiêm liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho các nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo đúng hướng dẫn và tiến độ phân bổ vacxin của Bộ Y tế.

Đợt cao điểm triển khai tiêm chủng với hình thức chiến dịch, các địa phương có thể tổ chức tiêm cuốn chiếu hoặc đồng loạt tại tất cả các điểm tiêm trên địa bàn. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Y tế thực hiện kế hoạch đợt cao điểm tiêm vacxin phòng Covid-19 để hoàn thành các chỉ tiêu tiêm cho các nhóm tuổi theo hướng dẫn và tiến độ phân bổ vacxin của Bộ Y tế. Đây cũng là một trong nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm trong công tác phòng chống dịch bệnh, bên cạnh phát triển kinh tế – xã hội./.

Thanh Xuân