Tiền Giang tập huấn nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

(THTG) Ngày 11 – 6, tại thành phố Mỹ Tho, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cấp huyện. Có 30 đại biểu tham dự là thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Mỹ Tho và 17 phường, xã.

Tiền Giang tập huấn nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe ông Dương Đình Hoá, chuyên viên văn phòng đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai khu vực phía Nam giới thiệu một số nội dung tổng quan về thiên tai trên thế giới, tại Việt Nam, tỉnh Tiền Giang và thành phố Mỹ Tho; tổng quan hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung Luật phòng chống thiên tai và một số văn bản dưới luật mới ban hảnh; kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng về phòng, chống thiên tai…

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính quyền các cấp về quản lý, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; hình thành văn hoá phòng, ngừa, chủ động và tích cực tham gia vào công tác phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và ảnh hưởng đến môi trường do thiên tai.

Cẩm Linh – Hoàng Long