Tiền Giang tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong mùa dịch Covid-19

(THTG) Thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang, cũng như các bộ phận “một cửa” của các địa phương đang đẩy mạnh việc triển khai dịch vụ công mức 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

vlcsnap-2020-04-03-15h23m41s232

vlcsnap-2020-04-03-15h25m10s005

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang sử dụng dịch vụ trực tuyến trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo đó, đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại địa chỉ https://dichvucong.tiengiang.gov.vn. Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên hệ thống một cửa điện tử, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ được đúng hạn. Phối hợp với Bưu điện các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến cá nhân, tổ chức về chính sách ưu đãi cước dịch vụ bưu chính công ích trong mùa dịch bệnh Covid-19 theo thông báo của Bưu điện tỉnh.

Trọng Hiếu