Tiền Giang sơ kết hoạt động phát thanh truyền hình 6 tháng đầu năm 2014

( THTG) Ngày 8/7, Đài Phát thanh Truyền hình ( PT-TH) Tiền Giang sơ kết hoạt động PT-TH 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

so ket

Ông Nguyễn Sỹ Hùng- phó giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2014: Đài PT- TH tỉnh đã chủ động tuyên truyền toàn diện, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội của tỉnh. Các chương trình truyền hình, phát thanh, trang thông tin điện tử được duy trì theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng. Chương trình phong phú da dạng, khung giờ phát sóng điều chỉnh hợp lý. Đặc biệt là tuyên truyền đậm nét chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Vịêt Nam.  Có nhiều chương trình, tiết mục mới gần gủi cuộc sống như : Nhịp đời qua ống kính, ý kiến người dân… được công chúng đón nhận và phản hồi tích cực. Riêng chương trình mới , thời sự phát thanh tổng hợp phát sóng trực tiếp vào mỗi ngày đã mang những thông tin mới đa dạng phục vụ công chúng. Về thi đua nghiệp vụ ngành PT-TH cả nước, Đài PT TH Tiền Giang đã đạt huy chương bạc truyền hình toàn quốc và huy chương đồng, bằng khen phát thanh toàn quốc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Đức Đảm, giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang nhấn mạnh: Những tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử . Đẩy mạnh công tác xã hội hóa sản xuất chương trình, đổi mới phương thức quảng cáo dịch vụ nhằm bảo đảm nguồn thu ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức.

Dịp này, những tập thể cá nhân có những sáng kiến hay, thành tích nổi bật góp phần vào công tác PT-TH tỉnh 6 tháng đầu năm đã được tuyên dương khen thuởng.

 

Thanh Thảo