Tiền Giang sơ kết bước 2 về công tác bầu cử

(THTG) Ngày 28/4, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết bước 2 về công tác bầu cử. Ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

Untitled 1

Ảnh : Lê Long 

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban bầu cử tỉnh, đến nay công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh được thực hiện tốt, đúng quy định. Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 106 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 650 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 7.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Danh sách chính thức ứng cử viên đã được công bố theo đơn vị bầu cử và số người được bầu tại mỗi đơn vị. Toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Kết quả tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh có 1.491 điểm bỏ phiếu; trong đó có 346 điểm bỏ phiếu tại trường học, 521 điểm tại trụ sở cơ quan, 486 điểm tại nhà dân và 138 điểm khác. Danh sách cử tri đã được các địa phương lập và niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn, trụ sở ấp, khu phố và các nơi công cộng. Tổng số cử tri của tỉnh đến ngày 26-4 theo danh sách niêm yết là 1.432.668 người.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiếp nhận 9 đơn khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, xã và đã giải quyết xong theo thẩm quyền. Tiểu ban tuyên truyền và Tiểu ban bảo vệ thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Việc tuyên truyền được thực hiện theo cả chiều rộng và chiều sâu, đến tận cơ sở và tổ tự quản…

Phát biểu tại hội nghị, ông  Nguyễn Văn Danh đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, ông chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành chức năng cần chú trọng việc tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử theo đúng luật định; tiến hành xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến ứng cử viên (nếu có); thực hiện các phần việc còn lại đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt và đúng luật định…

THTG