Tiền Giang quy định những trường hợp được phép ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày

(THTG) Ngày 27-7, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 4034/UBND-KGVX về việc giới hạn thời gian ra đường theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chot kiem tra Covid 1

Chot kiem tra Covid 2

Từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021, mọi người dân không được ra đường từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 (hàng ngày)

Công văn nêu rõ: Trước những diễn biến cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bản tỉnh và thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu:

Từ ngày 27/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021, mọi người dân không được ra đường từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 (hàng ngày) trừ các trường hợp sau:

– Cấp cứu; các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng,chống dịch Covi-19 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng… thực hiện nhiệm vụ.

– Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

– Các cửa hàng xăng dầu thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực tiếp quản lý để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

– Các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh trên các tuyến Quốc lộ thì thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế, nhưng không được dừng đỗ

Sau 06 giờ 00 hàng ngày, việc ra đường của người dân vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thống nhất, hướng dẫn cụ thể các nội dung Công văn này.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này trên địa bàn quản lý; chỉ đạo tuần tra, kiểm soát (24/24 giờ), nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

P.H