Tiền Giang phát động phong trào thi đua yêu nước 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

(THTG) Tại hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021 diễn ra ngày 25-3, ông Nguyễn Văn Vĩnh, chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang kêu gọi “Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2021 và cơ bản đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”

vlcsnap-2021-03-25-14h43m41s063

vlcsnap-2021-03-25-14h44m54s884

vlcsnap-2021-03-25-14h47m22s129

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Trần Liêm

Báo cáo tóm tắt công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Tiền Giang năm 2020, ông Trần Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong năm 2020 thực hiện phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Tiền Giang thực hiện các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

vlcsnap-2021-03-12-16h19m47s143

vlcsnap-2021-03-12-16h20m11s082

Những thay đổi tích cực tại xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Hoàng Diễm 

Thực hiện các phong trào thi đua do địa phương tổ chức, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như yêu cầu phát triển của địa phương, nhằm thực hiện 11 chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế – xã hội và 05 chuyên đề thi đua trọng tâm.

Các báo cáo tham luận tại hội nghị cho thấy, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng đi vào thực tiễn, góp phần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2020, nhất là vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, hạn mặn xâm nhập sâu. Điểm đáng chú ý là khen thưởng từ phong trào đã có những chuyển biến tích cực, bám sát hơn vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

vlcsnap-2021-03-25-14h49m46s007

vlcsnap-2021-03-25-14h50m51s681

vlcsnap-2021-03-25-14h51m20s516

vlcsnap-2021-03-25-14h53m16s423

Trao Huân chương lao động, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua…cho các tập thể và cá nhân có thành tích thi đua trong năm 2020. Ảnh: Trần Liêm

Hội nghị đã tuyên dương 32 cá nhân, 99 tập thể trên các lĩnh vực, đạt thành tích thi đua năm 2020, trong đó có 3 cá nhân, 2 tập thể nhận Huân chương lao động; 8 tập thể 29 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 34 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 155 tập thể.

vlcsnap-2021-03-25-14h54m32s000

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trần Liêm

Với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua năm 2021, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét 03 khâu đột phá chiến lược gồm: Tập trung đầu tư, hình thành hệ thống các sản phẩm chủ lực, vùng động lực; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ ở đô thị và nông thôn; Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính để phong trào thi đua yêu nước của Tiền Giang ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trong năm trong năm 2021.

Thanh Thảo