Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam vào năm 2025

(THTG) Ngày 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc tại Hội trường Ấp Bắc, Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang. Tham dự Đại hội có ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, ông Lê Thanh Hải – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh; bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ; đại diện các sở, ngành, địa phương, cùng 348/349 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 49.000 đảng viên, đang sinh hoạt ở gần 800 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh về tham dự Đại hội.

Khai mac 11Khai mac 22

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang (khoá X) phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp ủy Đảng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị Quyết lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Tiền Giang diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, song với sự quyết tâm cao sự tập trung lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng tình của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ ngành Trung ương, nên nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra.

Quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư; chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành những việc làm rất thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ; văn hóa thể thao; chăm sóc sức khỏe nhân dân được chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại hội nhập kinh tế được mở rộng; cải cách hành chính chuyển biến tích cực hiệu quả, hiệu lực quản lí nhà nước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện chặt chẽ toàn diện, hiệu quả giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng… Những thành quả đó là kết quả của cả quá trình nỗ lực, phấn đấu làm việc với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm toàn diện của toàn Đảng bộ; của chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề và là cơ sở quan trọng để tỉnh Tiền Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Khai mac 9

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Trên cơ sở nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đúc kết những bài học để phát huy, rút kinh nghiệm và phấn đấu vươn lên trong thời gian tới; ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang đề nghị các đại biểu dự Đại hội cần tập trung thảo luận, tham luận đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, trong đó cần tập trung tổng kết, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội; kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và biểu quyết thông qua Nghị quyết, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, các đại biểu cần tập trung trí tuệ thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội đại biểu lần thứ XI. Ngoài ra, nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đúng yêu cầu, đúng quy trình, quy định; thực hiện đúng việc ứng cử, đề cử của đại biểu đại hội. Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh uỷ Tiền Giang cho rằng, đây là ba nội dung quan trọng và có ý nghĩa quyết định đến thành công của Đại hội; gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ, những chủ trương, giải pháp mang tính xuyên suốt trong chặng đường 5 năm tới.

Hai 7Dai bieu

 Ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phúc Huy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao những kết đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua. Ông Hoàng Trung Hải cho rằng: Tiền Giang có lợi thế về diện tích và nguồn lao động dồi dào, phù hợp với việc phát triển các khu công nghiệp quy mô lớn. Cần lưu ý khi thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các ngành công nghiệp, chế biến nông sản có thế mạnh của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; chú trọng các giải pháp phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội, xây dựng con người Tiền Giang phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Tập trung phát triển y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách…

Ông Hoàng Trung Hải lưu ý Đại hội cần tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, thật sự tiêu biểu, gương mẫu để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đủ số lượng, cơ cấu hợp lý. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ của Đại hội đề ra.

Phúc Huy