Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo nông thôn còn dưới 1%

(THTG) Hiện tỉnh Tiền Giang đang tập trung thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh, giàu đẹp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân. Quan điểm của tỉnh là xây dựng nông thôn mới phải gắn với phát triển đô thị và quá trình đô thị hóa nông thôn, nhất là thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo nông thôn còn dưới 1% vào năm 2025.

vlcsnap-2023-05-24-09h22m01s869.png

vlcsnap-2023-05-24-09h23m10s219.png

Tiền Giang nỗ lực giảm còn 1% hộ nghèo tới năm 2025. Ảnh: Lê Thi

Tỉnh đặt ra mục tiêu giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 3-3,5%/năm, theo đó cơ cấu kinh tế khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm khoảng 29,7% GRDP của tỉnh vào năm 2025 và từ 12,5%– 14,5% GRDP của tỉnh vào năm 2030. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2025 tăng 1,6 đến 1,8 lần so với cuối năm 2020 và năm 2030 tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2025.

Đến năm 2025, tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 8/8 đạt huyện nông thôn mới và 3/3 đô thị (thành phố, thị xã) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có từ 20 – 30% xã nông thôn mới nâng cao và 10% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2030, tỷ lệ xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tương ứng theo giai đoạn không thấp hơn kết quả bình quân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long./

Kim Nữ