Tiền Giang phân bổ 7.680 liều vắc-xin Covid-19 của Moderna, Pfizer và AstraZeneca

(THTG) Sở Y tế Tiền Giang vừa có quyết định phân bổ 7.680 liều vắc-xin Covid-19 của Moderna, Pfizer và AstraZeneca cho 4 bệnh viện, Trung tâm y tế 11 huyện, thị, thành và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang.

vx Moderna

Vac-xin

Phân phối vắc-xin Covid-19 tại kho vắc-xin của CDC Tiền Giang

Cụ thể, vắc-xin phòng Covid-19 được phân bổ cho tuyến tỉnh gồm: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang (1.482 liều); Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang (1.066 liều); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang  (428 liều); Trung tâm Y tế thị xã và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (460 liều); Trung tâm Y tế thị xã và Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công (330 liều); 10 Trung tâm Y tế huyện (tổng số 5.353 liều) và Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho (2.317 liều).

Sở Y tế Tiền Giang yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện hoạt động tiêm vắc-xin phòng Covid-19 theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2022.

Các đơn vị khẩn trương nhận vắc-xin, lập kế hoạch và triển khai hoạt động tiêm chủng đảm bảo đúng quy định và an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, điều động lực lượng tham gia hỗ trợ ngành Y tế trong tổ chức hoạt động tiêm chủng trên địa bàn quản lý. Danh sách đối tượng được tiêm và thông tin cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách được phân bổ vắc-xin do Phòng Nghiệp vụ Y Dược –Sở Y tế tổng hợp và chuyển đến các đơn vị thực hiện tiêm chủng. Danh sách đối tượng cán bộ công chức cấp huyện và cán bộ tham gia phòng, chống dịch do địa phương lập danh sách.

Ngoài ra, các đơn vị huy động tối đa nguồn nhân lực tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc-xin được phân bổ, hoàn thành trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.

Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang