Tiền Giang nằm trong 4 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên cao nhất cả nước

(THTG) Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 17 ngày 19-9-2022, Ban Chỉ đạo đã biểu dương các tỉnh: Tiền Giang, Quảng Bình, Điện Biên, Bắc Kạn đã tổ chức  tiêm vắc-xin Covid- 19 mũi 4 đạt tỉ lệ cao nhất cả nước.

1-11

Tiêm vắc-xin mũi nhắc tại CDC Tiền Giang.

Theo báo cáo kết quả tiêm vắc xin Covid-19 trên hệ thống phần mềm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang, đến ngày 19-9, toàn tỉnh tiêm được: 4.979.145 liều cho người từ 5 tuổi trở, trong đó:  người từ 18 tuổi trở lên tiêm được: 4.251.589 liều (Mũi 1: 100%; Mũi 2: 97,6%; Mũi 3: 78,7%; Mũi 4: 47,8%). Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: 437.564 liều (Mũi 1: 107,8%; Mũi 2: 104,7%; Mũi 3: 77,3%). Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: 289.992 liều (Mũi 1: 97,2%; Mũi 2: 81,6%).

Thanh Hoàng