Tiền Giang lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(THTG) Chiều ngày 9 – 3, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thiện dự án luật quan trọng này.

2

Dự án Luật đất đai sửa đổi chủ yếu kế thừa Luật đất đai năm 2013, tuy nhiên có sắp xếp lại bố cục, có thay đổi, bổ sung một số quy định cho sát hợp với tình hình thực tế. Vì vậy việc lấy ý kiến này có ý nghĩa rất quan trọng, là một chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, nhất là các góp ý phản biện đa chiều, khách quan, mang tính giám sát, thực tế của hệ thống mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật đất đai lần này.

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp đang được dư luận quan tâm như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, hộ gia đình sử dụng đất…

Buổi góp ý này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh với việc sửa đổi Luật đất đai và thi hành Luật đất đai. Các ý kiến góp ý tâm huyết của đại biểu được Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh tổng hợp đầy đủ, khách quan gởi về Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, làm cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ 2 vào tháng 5-2023.

Kim Nữ