Tiền Giang kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(THTG) Ngày 17/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-11-17-16h02m19s448

vlcsnap-2020-11-17-16h05m40s173 (1)

Quang cảnh  lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tiền Giang. Ảnh: Công Luận

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, với nhiều hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau như: Hội phản đế đồng minh, Hội phản đế liên minh, Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế, Mặt trận Việt Minh, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dù có nhiều tên gọi khác nhau trong từng giai đoạn đoạn lịch sử, nhưng vai trò của Mặt trận là đoàn kết toàn dân tộc để đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước.

Tại tỉnh Tiền Giang, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước đến nay, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã trải qua qua 10 kỳ Đại hội và đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, vận động toàn dân đoàn kết phấn đấu thực hiện các chương trình trọng tâm của Mặt trận tổ quốc, góp phần hoàn thành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tập hợp, phát huy được sức mạnh “Đại đoàn kết dân tộc” đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế đất nước trong tình hình mới. Đặc biệt, Mặt trận tổ quốc các cấp đã có nhiều đổi mới nội dung, thương thức tuyên truyền,  vận động toàn dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; vận động toàn dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

vlcsnap-2020-11-17-16h01m48s521

vlcsnap-2020-11-17-16h03m37s322

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Luận

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác Mặt trận Tổ quốc của tỉnh Tiền Giang trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của Nhân dân Việt Nam trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  Quỹ “Vì người nghèo”… qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng tốt đại đoàn kết toàn dân tộc.

vlcsnap-2020-11-17-16h04m12s135

vlcsnap-2020-11-17-16h04m36s528

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân. Ảnh: Công Luận

Nhân dịp này, Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận tổ quốc tỉnh Tiền Giang thời gian qua.

Công Luận