Tiền Giang không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022

(THTG) Trước những diễn biến của dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, hơn nữa qua thời gian áp dụng Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong một thời gian khá dài, đã phần nào ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội của người dân, đặc biệt là những gia đình có con em đang học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh học sinh, học sinh và sinh viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết Quy định không thu học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bv-da-chien-11-700x408

vlcsnap-2021-12-09-15h49m38s440.png

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa X đã thông qua Nghị quyết không thu học phí học kỳ I, năm học 2021-2022. Ảnh: Việt Bình

Theo đó, trong học kỳ I năm học 2021 – 2022, các cơ sở giáo dục công lập sẽ không thu học phí đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập và học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.

Theo Nghị định 81/2021, năm học 2021-2022 không quy định mức thu mà giao cho HÐND tỉnh quy định cho địa phương. Tại Ðiều 17 của Nghị định 81/2021 nêu rõ: “Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố; tuỳ theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND tỉnh trình HÐND cấp tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng”.

Thu Thủy