Tiền Giang: khảo sát trẻ khuyết tật theo đề án của chính phủ

(THTG) Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức buổi khảo sát về “Tiếp cận giáo dục trẻ khuyết tật” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang theo Đề án 1190 của Thủ tướng chính phủ.

khao-sat-1

Ảnh: Công Luận

Chương trình khảo sát do Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ coi Việt Nam thực hiện ở 39 tỉnh thành trong toàn quốc. Hình thức khảo sát bằng phương pháp tiếp cận với trẻ em khuyết tật, người chăm sóc trẻ khuyết tật và các giáo viên phụ trách công tác giáo dục trẻ khuyết tật. Trong quá trình khảo sát, đối tượng được khảo sát vừa trả lời trực tiếp, đồng thời điền những thông tin cần thiết vào phiếu khảo sát theo mẩu của Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ coi Việt Nam.

Tại tỉnh Tiền Giang, Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ coi Việt Nam phân bổ 53 phiếu khảo sát. Các phiếu khảo sát này được triển khai ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tiền Giang, và 14 trường tiểu học , trung học cơ sở ở các đại phương trên bàn tỉnh Tiền Giang./

Công Luận