Tiền Giang khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống hạn mặn

Trước tình hình độ mặn trên sông Tiền trong những ngày qua tăng cao đột biến, xâm nhập nhanh và lấn sâu vào nội đồng của tỉnh Tiền Giang nên để chủ động phòng chống hạn, xâm nhập mặn năm 2023, ngày 07 tháng 02 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn số: 387/UBND-KT về việc khẩn trương triển khai các giải pháp phòng chống hạn mặn.

song-tien-do-man-2-logo-700x389

Nước mặn trên Sông Tiền đang có xu hướng tăng cao.

Dap-thep-1

Đập thép ngăn mặn trên kênh Nguyễn Tấn Thành

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo:

  1.  Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty TNHH MTV Cấp nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn năm 2023 theo các nội dung có liên quan tại Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Phương án số 353/PA-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
  2.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi tình hình dự báo hạn, xâm nhập mặn (đặc biệt là đối với trường hợp xâm nhập mặn bất thường) để tuyên truyền, phổ biến kịp thời, rộng rãi trong nhân dân biết (đặc biệt là người dân tại các địa phương ở phía Tây của tỉnh); đồng thời chủ động triển khai các giải pháp xử lý, ứng phó phù hợp.
  3.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

– Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các giếng khoan phục vụ phòng chống hạn, mặn đã được đầu tư để sẵn sàng đưa vào sử dụng, phục vụ khi có yêu cầu, chỉ đạo.

– Chủ trì, làm việc với Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 phải thực hiện cam kết đảm bảo thi công hợp long khung vây thép cống âu Nguyễn Tấn Thành thuộc Dự án công trình kiểm soát nguồn nước kênh Nguyễn Tấn Thành và bờ hữu sông Vàm Cỏ Tây để phục vụ ngăn mặn mùa khô năm 2023 trước khi độ mặn tại vàm kênh Nguyễn Tấn Thành đạt ngưỡng 1,0g/l, thực hiện đúng theo Phương án số 353/PA-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

– Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; sớm phát hiện và kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh dịch bệnh, không để lây lan rộng.

  1.  Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến xâm nhập mặn các các sông, chủ động vận hành hợp lý các công trình thủy lợi; khẩn trương kiểm tra hệ thống vận hành các cống (cửa cống, việc chống rò rỉ nước,…), máy móc, thiết bị để chủ động bảo dưỡng, sửa chữa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ các nhiệm vụ về công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn
  2.  Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang, Công ty cổ phần nhà máy nước Đồng Tâm chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trong suốt mùa khô năm 2023; chuẩn bị tốt công tác đảm bảo nguồn nước đối với các trạm cấp nước bị ảnh hưởng khi hạn, mặn (kể cả phương án hạn, mặn kéo dài), theo dõi liên tục độ mặn trên sông để đảm bảo nước bổ cấp vào ao trữ nước theo chuẩn quy định.
  3.  Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang, đề nghị Báo Ấp Bắc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan khí tượng thủy văn để tăng cường thời lượng phát sóng, phát hành tin tức về hình hình, diễn biến xâm nhập mặn, kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân biết và chủ động có các giải pháp xử lý, ứng phó phù hợp.
  4.  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên tuyền, vận động người dân sử dụng nước ngọt tiết kiệm, hợp lý, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ và sử dụng nguồn nước hợp lý; chủ động nạo vét các kênh, mương nội đồng, vườn để trữ nước ngọt; xây dựng kế hoạch đảm bảo trữ nước trong các ao, kênh, mương nội đồng, vườn của người dân.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

UBND TỈNH TIỀN GIANG

Tags: