Tiền Giang họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

(THTG) Ngày 30-7, tại huyện Tân Phước, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022).

Đến dự có bà Châu Thị Mỹ Phương – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Đỗ Tấn Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Thanh Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Hop mat Tuyen giao 8

Hop mat Tuyen giao

Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Việt Bình

Trên chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, công tác tuyên giáo luôn giữ vai trò quan trọng và là bộ phận cấu thành của công tác xây dựng Đảng; gắn liền với quá trình ra đi tìm đường cứu nước và truyền bá con đường cứu nước đó vào Việt Nam của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đặc biệt, ngày 01-8-1930, kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Từ đó, ngày 01-8 hàng năm trở thành một mốc son trong lịch sử, có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Hop mat Tuyen giao 1

Hop mat Tuyen giao 4

Đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống tại buổi họp mặt. Ảnh: Việt Bình

Tại Tiền Giang trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh luôn bám sát chủ trương, Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên giáo. Công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục lý luận chính trị, tuyên truyền, báo chí – xuất bản, văn học nghệ thuật, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường, các vấn đề xã hội và xây dựng Đảng.

Hop mat Tuyen giao 6

Hop mat Tuyen giao 7

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang (đứng giữa) trao tặng Kỷ niệm cho các cá nhân. Ảnh: Việt Bình

Tại buổi họp mặt, Ban Tuyên giáo Tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 10 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong công tác tuyên giáo.

Mạnh Cường