Tiền Giang hội nghị hiệp thương lần 3

(THTG) Ngày 13/4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

1

Ảnh: Bùi Phong

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Ủy ban bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, Qua hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử ĐBQH khóa XIV và qua lấy ý kiến ở nơi cư trú, cử tri thống nhất biểu quyết danh sách những người ứng cử đều đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có một người có đơn xin rút vì lý do cá nhân đã được đồng ý.

Riêng đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, qua hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQ tỉnh lập danh sách sơ bộ 114 người. Trong đó, có 1 người tự ứng cử sau đó có đơn xin rút. Qua lấy ý kiến nơi cư trú, cử tri thống nhất biểu quyết 113 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh lần này đều đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, có 5 người xin rút và đã được chấp thuận nên danh sách còn lại 108 người.

Sau khi nghe thông qua danh sách trích ngang những người ứng cử ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu thống nhất biểu quyết danh sách 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và 108 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Khánh Hồng