Tiền Giang hoàn tất lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” trong Khu – Cụm công nghiệp

(THTG) Trong 03 ngày, từ ngày 31-7 đến 02-08, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho tất cả công nhân và người quản lý tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động theo phương án “03 tại chỗ”.

Lay mau XN 2

Lay mau XN

Lấy mẫu xét nghiệm cho 989 công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf Việt Nam – KCN Long Giang.

Để kịp tiến độ hoàn thành việc xét nghiệm cho 100% lao động đang làm việc theo phương án “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang đã thành lập 30 đội lấy mẫu, với sự hỗ trợ của các đơn vị có liên quan và 70 sinh viên tình nguyện Trường Đại học, Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Theo đó, các đội tiến hành lấy mẫu tỵ hầu cho toàn bộ  công nhân và người quản lý tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ” và đến chiều 02/8 đã hoàn tất việc lấy mẫu đúng thời gian yêu cầu của UBND tỉnh Tiền Giang.

Do số lượng mẫu cần xét nghiệm quá lớn, đồng thời phải đảm bảo việc sàng lọc nhanh và tiết kiệm chi phí, nên phải áp dụng phương pháp “xét nghiệm gộp mẫu”, cụ thể là gộp 10 mẫu thành 1. Sau khi hoàn tất việc lấy mẫu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang điều tiết chuyển các mẫu gộp đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh  để thực hiện việc xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kết quả xét nghiệm của các doanh nghiệp lấy mẫu lần 2 khi thực hiện phương án “3 tại chỗ” phải có trước ngày 5-8 báo cáo Sở Y tế và Ban giám đốc các Công ty/doanh nghiệp để phối hợp triển khai các biện pháp xử lý phù hợp.

 Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang