Tiền Giang giải ngân 238 tỉ đồng đóng mới tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ

(THTG) Thực hiện Nghị định 67 của Chính Phủ về việc cho vay phát triển thủy sản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác hỗ trợ vốn cho ngư dân. Tính đến nay, các ngân hàng thương mại đã tiếp nhận 33 hồ sơ vay đóng mới tàu gồm: 04 tàu dịch vụ hậu cần và 29 tàu khai thác hải sản xa bờ, trong đó có 32 hồ sơ vay đóng mới tàu đã ký kết hợp đồng tín dụng, với tổng số tiền cam kết theo hợp đồng tín dụng là 238 tỉ đồng, trong đó có 223 tỉ đồng đã được các ngân hàng giải ngân theo qui định.

Dong tau Dong tau3

Tàu của Ngư dân được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ. Ảnh: Đoàn Vũ

 Bên cạnh việc cho vay đóng mới tàu, tỉnh Tiền Giang còn hỗ trợ cho vay nâng cấp tàu và cho vay vốn lưu động. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang đã giải ngân cho 4 tàu nâng cấp với hạn mức tín dụng là 7 tỉ đồng, đồng thời giải ngân  hơn 18 tỉ đồng vốn lưu động cho 25 hộ dân có nhu cầu.

Thùy Trang