Tiền Giang đầu tư trên 43,4 tỷ đồng dạy nghề cho lao động nông thôn

      (THTG) Từ đầu năm đến nay, các huyện, thị, thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã tổ chức dạy nghề cho trên 3.900 lao động ở nông thôn; trong đó có 2.115 lao động nghèo, 11 lao động khuyết tật và 92 lao động thuộc diện có công với cách mạng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,8% kế hoạch về học viên. Thị xã Gò Công đạt kế hoạch cao nhất.

80% lao động được dạy các nghề phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Kỹ thuật trồng khóm, trồng thanh long, chăn nuôi gia súc, gia cầm. 20% lao động học các nghề phi nông nghiệp như: May, sửa chữa máy may công nghiệp, điện tử,… Qua khảo sát thực tế có khoảng 70% lao động có việc làm sau khi được đào tạo.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2011 tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức dạy nghề cho khoảng 4.100 lao động ở nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với tổng kinh phí đầu tư đào tạo nghề trên 43,4 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp cận 60.000 hộ gia đình để triển khai các chính sách hỗ trợ dạy nghề, xuất khẩu lao động, chiếm 15% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh.