Tiền Giang đầu tư hơn 2.184 tỉ đồng phát triển cây thanh long

THTG) Nhằm thực hiện có hiệu quả đề án “Phát triển cây thanh long tỉnh Tiền Giang đến năm 2015” tỉnh Tiền Giang dự kiến sẽ đầu tư trên 2.184 tỉ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh chiếm hơn 27%, vốn vay khoảng hơn 28%, vốn các doanh nghiệp khoảng trên 17% và vốn huy động từ sức dân khoảng hơn 26%.

Thanh long Thanh long1

Thanh long dang ra hoa tại huyện Chợ Gạo. Ảnh: Lê Long

Theo đó, nguồn vốn sẽ tập trung đầu tư vào các công trình giao thông, thủy lợi, điện, nhà máy chế biến… và một số công trình khác, nhằm thúc đẩy sản xuất, cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn GAP, ứng dụng khoa học công nghệ để trái thanh long đạt về số lượng, lẫn chất lượng…

Thanh long2 Thanh long3

Sơ chế và đóng gói thanh long xuất khẩu. Ảnh: Lê Long

Việc đầu tư này nhằm phát triển cây thanh long theo hướng tập trung, an toàn và bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ dân trồng thanh long, nâng cao giá trị trái thanh long trên thương trường quốc tế.

Thùy Trang