Tiền Giang đầu tư hơn 1.658 tỷ đồng thực hiện cắt vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phía Đông

(THTG) Nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước, mặn xâm nhập vào mùa khô, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định 3064 đồng ý triển khai đề án “cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông” đến năm 2025, với tổng kinh phí đầu tư thực hiện hơn 1.658 tỷ đồng.

Untitled 1

        Ảnh : Lê Long 

Có 26.147 ha đất lúa của 37 xã, 3 phường, 4 thị trấn của 5 huyện, thị phía Đông phải thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với hạn mặn. Theo đó, đến năm 2025, toàn vùng dự án ngọt hóa Gò Công chỉ sản xuất 2 vụ lúa một năm hoặc luân canh lúa-màu; riêng huyện Tân Phú Đông không còn sản xuất lúa, chuyển sang trồng màu hoặc các loại cây ăn trái thích nghi hạn mặn hoặc luân canh lúa- tôm, lúa-cá.

Theo đó, tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp quy hoạch hạ tầng thủy lợi, hạ tầng giao thông kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất hợp lý gắn với thị trường tiêu thụ, đặc biệt là triển khai các chính sách hỗ trợ để người dân các huyện phía Đông thực hiện cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thuận lợi, đạt hiệu quả cao, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Kim Nữ