Tiền Giang đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid – 19 cho trẻ em

(THTG) Theo báo cáo và thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang, tính đến nay tỉnh Tiền Giang đã tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt và vượt mục tiêu tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid – 19 theo yêu cầu của Liên Bộ Y tế – Giáo dục Đào tạo.

TG dat muc tieu ti le bao phu vacxin Covid 19 cho tre.mpg_snapshot_04.55.759

Tiền Giang đã hoàn thành và đạt tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Cụ thể, đến ngày 22 – 11, trên địa bàn toàn tỉnh, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là: 111,7%; tiêm mũi 2 là: 109,2%; tiêm mũi 3 là: 82,7%. Riêng trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 98,6%; tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ: 86,2%.

Theo Kế hoạch và chỉ đạo của Liên Bộ Y tế – Giáo dục đào tạo về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin Covid – 19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục, quy định: tối thiểu có 80% trẻ từ 12 – dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm vắc xin Covid – 19 mũi 3 ; tối thiểu 80% trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đổi tượng chỉ định được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid – 19. Căn cứ vào quy định này, tỉnh Tiền Giang đã hoàn thành và đạt tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Hiện nay, CDC Tiền Giang tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh còn lại đưa con em đi tiêm đúng lịch, đủ liều nhằm thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn.

Thanh Hoàng