Tiền Giang đặt mục tiêu phát triển thương mại ngang bằng các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(THTG) Ngày 28/6, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị triển khai điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tại hội nghị, Sở công thương đã thông tin các nội dung cốt lõi của điều chỉnh Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó có Danh mục dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 và 2021-2030 và Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020.

vlcsnap-2018-06-29-08h35m25s324

vlcsnap-2018-06-29-08h34m30s541

Quang cảnh hội nghị  triển khai điều chỉnh quy hoạch phát triển thương mại. Ảnh: Lê Long

 Theo Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu phát triển nhanh và bền vững thương mại tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 thương mại đạt trình độ phát triển ngang bằng với các tỉnh khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nâng cao khả năng điều tiết, đảm bảo cân đối cung – cầu hàng hóa trong nền kinh tế của tỉnh. Cơ sở vật chất của ngành thương mại ngày càng phát triển theo hướng thân thiện với môi trường, văn minh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang…

Quy hoạch đã đưa ra các giải pháp, cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thương mại như: giải pháp thu hút vốn phát triển thương mại; đổi mới phương thức và năng lực quản lý nhà nước đối với phát triển thương mại trên địa bàn; giải pháp phát triển nguồn nhân lực; giải pháp phát triển khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kinh doanh thương mại; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại.

Thùy Trang