Tiền Giang dẫn đầu khu vực về sản xuất nông sản đạt chất lượng quốc tế.

          (THTG) Tỉnh Tiền Giang hiện dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về sản xuất nông sản chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn quốc.

Tỉnh đã thực hiện thành công quy trình GlobalGap trên cây Vú Sữa Lò Rèn ở Vĩnh Kim – Châu Thành, gạo xuất khẩu ở Mỹ Thành Nam – Cai Lậy, VietGAP trên cây Khóm, đang mở rộng triển khai áp dụng quy trình này cho cây Thanh Long ở Chợ Gạo, cam sành, Xoài Cát Hoà Lộc ở Cái Bè, một số vùng lúa chất lượng cao ở Cai Lậy và Gò Công Tây, …Bước đầu đã mang lại nhiều kết quả khả quan, lợi nhuận sản xuất của các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế này đạt cao hơn từ 10 đến 20% so với trước đây.

Hiện quy trình nuôi cá Tra theo tiêu chuẩn SQF 1000CM ở Hoà Hưng đã được chứng nhận. Vào cuối năm 2011, quy trình nuôi các tra theo tiêu chuẩn GlobalGAP cũng sẽ được chứng nhận, với diện tích gần 20 ha. Đồng thời tình còn mở rộng ứng dụng quy trình này nuôi các sản phẩm chủ lực khác như: tôm sú, nghêu,…Đây là những quy trình nhằm đảm bảo việc không ngừng nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn nông, thủy sản hàng hoá, đảm bảo sản phẩm làm ra ngày càng có uy tín cao trên thị trường cả trong và ngoài nước, đáp ứng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm khi có yêu cầu.