Tiền Giang còn 1,6% hộ nghèo, 3,18% hộ cận nghèo

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định 13 Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025).

vlcsnap-2022-01-07-09h04m02s796.png

vlcsnap-2022-01-07-09h04m23s730.png

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội tốt hơn trong năm 2022. Ảnh: Quế Ngân

 Theo đó, toàn tỉnh hiện có 8.112 hộ nghèo trong tổng số 506.184 hộ, tỷ lệ 1,60%; có 16.113 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,18%. Cụ thể tỷ lệ hộ nghèo một số địa phương như sau: Huyện Cai Lậy tỷ lệ hộ nghèo là 1,47%; cận nghèo là 3,78%; Huyện Cái Bè tỷ lệ hộ nghèo 1,67%; cận nghèo là 5,02%; Huyện Châu Thành tỷ lệ hộ nghèo 1,77%, cận nghèo 2,14%; Huyện Chợ Gạo, tỷ lệ hộ nghèo1,56%; cận nghèo 2,39%…

Theo UBND tỉnh, số hộ nghèo và hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế, xã hội khác trong năm 2022.

Thanh Đào