Tiền Giang có 75 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương.

(THTG) Từ phong trào do Hội nông dân phát động, thời gian gần đây, phong trào nông dân thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi được UBND tỉnh Tiền Giang phát triển lên thành chuyên đề thi đua cấp nhà nước, với sự tham gia của liên ngành gồm: ngành nông nghiệp – phát triển nông thôn và ngành nội vụ cùng với vai trò chủ công là Hội nông dân. Riêng giai đoạn từ năm 2019 đến 2022, toàn tỉnh có thêm 75 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương.

vlcsnap-2023-02-15-08h54m03s922.png

vlcsnap-2023-02-15-08h59m35s695.png

75 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương là những nhân tố rất tích cực, điển hình trong lao động, sản xuất, đạt thu nhập cao. Ảnh: Minh Nguyên

Qua tuyên truyền phát động, toàn tỉnh có 244.612 hộ nông dân đăng ký tham gia chuyên đề nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 58% trên tổng số hộ nông nghiệp. Kết quả bình xét có 135.760 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt có 75 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương. Đây là những nhân tố rất tích cực, điển hình trong lao động, sản xuất, đạt thu nhập cao, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đặc biệt, khi cuộc sống kinh tế gia đình ổn định, các hộ đạt danh hiệu “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp” trên địa bàn tỉnh đã giúp đỡ cho gần 2.500 lượt hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm … trị giá trên 20 tỷ đồng./

Kim Nữ