Tiền Giang có 19 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(THTG) Ngày 25-01, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành ngày làm việc thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng, dân tộc và đất nước; có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Bộ Chính trị đã quyết định thành lập 67 đoàn đại biểu và cử trưởng đoàn đại biểu; phân công 191 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết) tham gia sinh hoạt tại 67 đoàn đại biểu; đồng thời chỉ định 15 đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đại biểu đương nhiên chiếm tỷ lệ 12,04%; đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 87,02%; đại biểu chỉ định chiếm tỷ lệ 0,95%.

IMG_2340IMG_2343

Các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Chính phủ

Về cơ cấu giới, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Về trình độ lý luận chính trị, đại biểu có trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 99,49%; trung cấp chiếm tỷ lệ 0,38%; sơ cấp chiếm tỷ lệ 0,13%.

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi chiếm 3,59%, trên 70 tuổi chiếm 0,19%, độ tuổi trung bình của đại biểu dự Đại hội là 52,18 tuổi, đại biểu cao tuổi nhất là 77 tuổi, đại biểu ít tuổi nhất là 34 tuổi.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang tham dự Đại hội gồm 19 thành viên, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên, 5 đại biểu nữ và 17 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Nguyễn Văn Danh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang làm Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm Phó trưởng đoàn.

Dai hoi Dang 1

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội) – Nơi diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Trần Liêm

17-1611545015184647945436

Các đại biểu dự phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIII của Đảng có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong ngày làm việc thứ nhất Đại hội tiến hành phiên trù bị. Trong phiên trù bị, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết thông qua chương trình Đại hội phiên chính thức, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định…

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc sáng 26-01 và bế mạc ngày 02-02-2021.

Công Thức