Tiền Giang có 131/143 xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 91,6% số xã.

(THTG) Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), dù xuất phát điểm thấp, nhưng với quyết tâm, sự nỗ lực, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đến cuối tháng 6/2022, toàn tỉnh có 131/143 xã nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 91,6% số xã. Để tiếp tục thực hiện công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI đã đề ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn NTM; 8/8 huyện đạt chuẩn NTM; có từ 20% – 30% xã NTM nâng cao và 10% xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025, xây dựng Tiền Giang đạt chuẩn NTM.

vlcsnap-2020-05-19-10h38m13s459

2 (1) (1)

Những thay đổi tích cực tại các xã nông thôn mới. Ảnh: Trần Liêm

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia xây dựng NTM đi vào chiều sâu. Đồng thời, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng NTM cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025…

Để hoàn thành lộ trình đề ra, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các xã đã đạt chuẩn NTM xây dựng kế hoạch, tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt; đồng thời, tiếp tục xây dựng kế hoạch để đạt chuẩn xã NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025; hướng dẫn, hỗ trợ huyện đã đạt chuẩn NTM xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân, tin rằng, nông thôn mới Tiền Giang sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những giai đoạn tiếp theo./.

 Thanh Triều