Tiền Giang có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Phát biểu kết luận hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh phát huy kết quả đã được, tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, với chỉ tiêu cụ thể là trong năm 2020 sẽ có 100 xã đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, mỗi huyện, thị xã, thành phố, (trừ huyện Tân Phú Đông) có một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 đơn vị là: thành phố Mỹ Tho, huyện Gò Công Đông và huyện Chợ Gạo đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Tong ket 10 nam NTMTong ket 10 nam NTM 1

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Minh Trí

Quan điểm chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang về xây dựng nông thôn mới là phải bền vững, gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người nông dân, hướng tới nông thôn thịnh vượng, văn minh. Mục tiêu đến năm 2025, 100% số xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, 30% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 10/11 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng thêm ít nhất 1,6 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm theo chuẩn của từng gia đoạn. Đặc biệt là 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và có ít nhất 80% hộ dân sử dụng nước đạt chuẩn của Bộ y tế.

Ra-mat-xa-NTM-3-700x393

Ra mắt xã nông thôn mới Tân Tây, huyện Gò Công Đông

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tiếp tục đa dạng và huy động các nguồn lực phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới và quan trọng nhất là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc của chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp…

Kim Nữ