Tiền Giang chuẩn bị hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

(THTG) Ngày 09-4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp xem xét về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Nghĩa, ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Tiền Giang.

Chu tich hop ve ho tro xa hoi 1 Chu tich hop ve ho tro xa hoi 2

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Công Luận

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, qua ra soát có 07 nhóm đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Nhóm 1 là những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên, do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Nhóm 2 là người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính. Nhóm 3 là hộ kinh doanh cá thể, có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, tạm ngừng kinh doanh . Nhóm 4 là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Nhóm 5 là người có công với cách mạng, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Nhóm 6 có là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Nhóm 7 là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia.

Chu tich hop ve ho tro xa hoi

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Công Luận

Tại buổi họp, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội và các đơn vị liên quan, cần thống kê đầy đủ các đối tượng được hỗ trợ, tạo sự công bằng xã hội, chống tiêu cực và thực hiện đúng theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. Riêng đối với các nhóm đối tượng 5,6 ,7 có thể triển khai chi hỗ trợ ngay, nhằm kịp thời hỗ trợ cho người có công với Cách mạng, người được hưởng trợ cấp xã hội và các hộ nghèo ổn định cuộc sống trong thời điểm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19.

Công Luận

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Theo Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4/2020 và không quá 3 tháng.

quang_ninh_vahn

Người dân Quảng Ninh được hỗ trợ khó khăn khi dịch bệnh

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ 1/4/2020 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250 nghìn đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020 và được chi trả 1 lần.

Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện…) trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch mà không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Nghị quyết của Chính phủ nêu rõ: Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động.

Nguồn vov.vn