Tiền Giang cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học phổ thông đi học trở lại từ ngày 04/5/2020

(THTG) Chiều 29-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang ban hành văn bản số 590 gởi Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thành phố, thị xã; Hiệu trường và Giám đốc các trường, trung tâm trực thuộc về việc tổ chức cho học sinh, học viên đi học trở lại từ ngày 04/5/2020 sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

cf0bb0387a288076d939

Công văn 590 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang 

Công văn nêu rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang tại cuộc họp Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29/4/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm trực thuộc Sở thực hiện những nội dung sau:

1. Thông báo cho tất cả học sinh, học viên các cấp học, bậc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tinh Tiền Giang đi học trở lại từ ngày 04/5/2020; Trẻ em các trường mầm non, mẫu giáo tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Riêng các trung tâm dạy thêm – học thêm, trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại từ ngày 11/5/2020.

Di hoc tro laiDi hoc tro lai 1

Học sinh đi học trở lại bình thường thay cho hình thức học tại nhà thời gian qua. Ảnh: Bùi Phong

2. Công tác tổ chức đón học sinh đi học trở lại và tổ chức các hoạt động dạy và học trong nhà trường thực hiện nghiêm túc theo tinh thần Kế hoạch số 32 ngày 29/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang, về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang.

3. Các đơn vị gửi báo cáo tình hình học sinh đi học trớ lại trong ngày đầu tiên về Phòng Tổ chức – Hành chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước 11 giờ 00 ngày 04/5/2020. Các phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nội dung báo cáo từ các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này.

Phúc Huy