Tiền Giang bổ sung các biện pháp áp dụng tương ứng với cấp độ dịch

(THTG) Ngày 10-11, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 6808/UBND-KG-VX về việc bổ sung và quy định rõ các biện pháp tương ứng với các cấp độ dịch, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

lm-1-700x408

Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định 4800 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ; qua đánh giá các tiêu chí theo các quy định trên, tỉnh Tiền Giang đang ở cấp độ 2 – nguy cơ trung bình. Do đó, ngày 17-10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 295 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Tuy nhiên, tỉnh thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch đến quy mô nhỏ nhất là ấp, khu phố nên cấp độ dịch ở từng địa bàn có sự thay đổi so với cấp độ chung của tỉnh. Bên cạnh đó, hiện nay, một số bộ, ngành trung ương đã ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện nội dung Nghị quyết 128 của Chính phủ. Để thuận lợi trong việc áp dụng các biện pháp tương ứng với từng cấp độ dịch và phù hợp với hướng dẫn của bộ, ngành trung ương mới ban hành, UBND tỉnh quyết định Bổ sung Kế hoạch 295, các biện pháp áp dụng tương ứng với các cấp độ dịch theo cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 (phụ lục đính kèm).

Căn cứ Quyết định công bố các cấp độ dịch của Sở Y tế, trong vòng 4 đến 6 giờ, UBND cấp huyện ban hành Quyết định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với cấp độ dịch đã được công bố đối với ấp (khu phố), xã (phường, thị trấn) thuộc phạm vi quản lý và các biện pháp phong tỏa (phong tỏa hành chính và phong tỏa y tế); thông báo cho người dân biết để thực hiện.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế diễn biến các cấp độ dịch trên địa bàn, quyết định hình thức bán hàng tại chỗ hoặc bán hàng mang đi đối với các nhà hàng, quán ăn, quán giải khát… để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng đồ uống có cồn (rượu, bia…).

Các hoạt động dịch vụ, cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, quán giải khát dừng hoạt động trước 21 giờ hằng đêm. Khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; giao Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch 295 của UBND tỉnh về Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ở cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và các biện pháp áp dụng tương ứng bổ sung được nêu tại văn bản này; thực hiện việc xét nghiệm định kỳ tại nơi làm việc, vùng nguy cơ, khu vực nguy cơ, đối tượng nguy cơ theo quy định của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.

Công văn này được thực hiện kể từ ngày ký và thay thế Công văn 6249 của UBND tỉnh Tiền Giang. Các văn bản do UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã… đã ban hành trước đây quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có nội dung không còn phù hợp với văn bản này thì thực hiện theo văn bản này.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Mời xem chi tiết BIỆN PHÁP ÁP DỤNG THEO CẤP ĐỘ DỊCH  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

P.H