Tiền Giang bỏ phiếu thống nhất đề nghị Trung ương công nhận huyện Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới

(THTG)Ngày 26-6, Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Tân Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024.

Qua thẩm định, huyện Tân Phước có 11/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 03 xã trên địa bàn huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM  nâng cao, đạt tỷ lệ 27,27% tổng số xã trên địa bàn huyện; có thị trấn Mỹ Phước đạt chuẩn đô thị văn minh.

Đối với tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn huyện đối với kết quả xây dựng NTM của huyện Tân Phước đạt trên 99,97%; trong đó, tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đạt trên 80%.

Đến thời điểm hiện tại, huyện Tân Phước đạt tất cả các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025, gồm 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu. Ngoài ra, huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Phát biểu tại buổi họp, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Tân Phước chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bổ sung các văn bản liên quan đúng theo quy định, chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội đồng thẩm định Trung ương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

 

Hồng Tuyến – Đoàn Vũ