Tiền Giang ban hành kế hoạch năm học 2020 – 2021

(THTG) Ngày 25-8, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành kế hoạch năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

IMG_6999 IMG_7001

Học sinh Tiền Giang sẽ đi học trở lại sớm nhất từ ngày 01/9/2020. Ảnh: Phúc Huy

Theo đó, lễ khai giảng năm học mới được thống nhất được tổ chức ngày 05/9/2020; thời gian kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học ngày 31/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

Riêng đối với khung thời gian năm học 2020 – 2021 áp dụng chung trong toàn tỉnh được quy định như sau:

Đối với cấp mầm non: Học kỳ I từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (trong đó có 02 tuần đầu tháng 9 được tính từ ngày 01/9 đến ngày 11/9/2020 ổn định nề nếp lóp và 18 tuần thực học); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (trong đó đảm bảo 17 tuần thực học, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, xét hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và tổng kết năm học).

IMG_7030IMG_7045

Đo thân nhiệt tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân năm học 2019-2020. Ảnh: Phúc Huy

Đối với cấp tiểu học: Học kỳ I từ ngày 07/9/2020 đến ngày 15/01/2021 (18 tuần thực học và kiểm tra học kì I); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (17 tuần thực học và kiểm tra học kì II, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần hoàn chỉnh hồ sơ cuối năm, xét hoàn thành chương trình tiểu học và tổng kết năm học).

Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Học kỳ I từ ngày 07/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (18 tuần thực học và kiểm tra học kỳ I); Học kỳ II từ ngày 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (17 tuần thực học và kiểm tra học kỳ II, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần hoàn chỉnh hồ sơ và tổng kết năm học).

Đối với giáo dục thường xuyên trung học cơ sở và trung học phổ thông: Học kỳ I từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16/01/2021 (16 tuần thực học và kiểm tra học kỳ I, 01 tuần dự phòng); Học kỳ II từ ngàỵ 18/01/2021 đến ngày 31/5/2021 (16 tuần thực học và kiểm tra học kỳ II, 02 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 01 tuần dự phòng, 01 tuần hoàn chỉnh hồ sơ và tống kết năm học).

Phúc Huy