Tiền Giang ban hành chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật.

(THTG)  UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 167/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.

          Theo đó, chủ chăn nuôi được cơ quan thú y xác nhận có động vật mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh phải tiêu hủy bắt buộc sẽ được hỗ trợ nếu đáp ứng các yêu cầu như: có đăng ký chăn nuôi với chính quyền địa phương; thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của cơ quan thú y; khai báo bệnh kịp thời, chấp hành các hướng dẫn tiêu hủy, không bán chạy động vật, sản phẩm động vật và không tái đàn trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

           Mức hỗ trợ được quy định: đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai là 45.000 đồng/kg; heo là 38.000 đồng/kg. Đối với gia cầm từ 3 tháng tuổi trở lên là 35.000 đồng/con; từ 2 tháng đến dưới 3 tháng tuổi là 30.000 đồng/con; từ 1 tháng đến dưới 2 tháng tuổi là 20.000 đồng/con; từ 7 ngày đến dưới 1 tháng tuổi là 5.000 đồng/con; trứng gà, vịt, ngỗng, bồ câu được hỗ trợ 1.500 đồng/trứng; trứng chim cút: 200 đồng/trứng.