Tiền Giang ban hành các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp

(THTG) Ngày 13-7, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn 3649/UBND-KT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh, các ngành, các cấp tập trung thực hiện quyết liệt, với sự đồng thuận của các doanh nghiệp, bước đầu đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, do biến chủng mới Delta nguy hiểm hơn, lây lan nhanh hơn, mạnh hơn và rất khó kiểm soát, số ca mắc mới trong cộng đồng liên tục tăng cao kể từ đầu tháng 7 đến nay, đã có nhiều ca nhiễm tại các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp.

tt 6

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thanh Hoàng

Căn cứ vào tình hình, diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, để chủ động và tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu 100% công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS- CoV-2 bằng phương pháp test nhanh, hoặc thực hiện phương pháp RT-PCR ít nhất 01 lần cho cán bộ, chuyên gia, công nhân,., từ nay đến ngày 25/7/2021. Giao UBND các huyện, thành, thị:

– Tổng hợp số lượng công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15 tháng 7 năm 2021.

– Triển khai đến các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện test nhanh và xét nghiệm mẫu gộp SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR để sớm phát hiện, truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan; cung cấp thông tin đơn vị thực hiện xét nghiệm,…

2. Về vấn đề sinh phẩm, vật tư tiêu hao,…: giao chủ các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải tự trang bị; trường hợp cần thiết thì liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang để được hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giới thiệu nguồn cung cấp.

3. Về việc tổ chức, lựa chọn đơn vị xét nghiệm: giao Sở Y tế hướng dẫn các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện.

4. Các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: tổ chức rà soát, xây dựng ngay phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “03 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Lưu ý phương án phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 và Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau khi xây dựng xong phương án sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ”, các doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo, gửi cơ quan có thấm quyền thẩm định, công nhận nếu đáp ứng yêu cầu và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 thì được phép hoạt động.

Kể từ 00 giờ ngày 17/7/2021 các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, mà không có phương án đảm bảo phương châm “03 tại chỗ”, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận, thì phải dừng ngay hoạt động. Trong thời gian dừng hoạt động, chủ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện sắp xếp, xây dựng phương án cho đến khi đảm bảo phương châm “03 tại chỗ”, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận thì mới được tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại theo như phương án đã được công nhận.

Riêng đối với các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu theo quy định tại khoản 4 công văn số 3550/ƯBND-KGVX ngày 10/7/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh thì thực hiện theo quy định tại công văn số 3550/ƯBND-KGVX.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Y tế UBND các huyện, thành, thị có văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện thâm định, công nhận phương án sản xuất theo phương châm “03 tại chỗ” của các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp. Trong đó:

– Đối các doanh nghiệp có số lượng người lao động dưới 50 người ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: giao UBND các huyện, thành, thị chủ trì, phối họp với các cơ quan liên quan thẩm định, công nhận phương án sản xuất theo phương châm “03 tại chỗ” của các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện ở các doanh nghiệp; báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

– Đối các doanh nghiệp có số lượng người lao động từ 50 người trở lên ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, công nhận phương án sản xuất theo phương châm “03 tại chỗ” của các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện ở các doanh nghiệp; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

6. Đối với các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp khi kết quả xét nghiệm Covid-19 có ghi nhận trường hợp F0, thì tạm ngưng hoạt động ngay đế tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly và thực hiện các biện pháp khắc phục. Quy định này được thực hiện kể từ ngày 13/7/2021.

7. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có khó khăn, vướng mắc phản ánh về ông Nguyễn Đình Thông – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (số, điện thoại: 0908 345 891) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

P.H