Tiền Giang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cấp độ 2 từ 00 giờ ngày 20/10

(THTG) Ngày 18-10, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang ban hành công văn số 6249/UBND – KGVX về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; qua đánh giá các tiêu chí, tỉnh Tiền Giang thuộc cấp độ 2 – nguy cơ trung bình. Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tương ứng với cấp độ 2, UBND tỉnh quyết định:
1. Từ 00 giờ ngày 20/10/2021 cho đến khi có thông báo mới, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh.

Gioi han thoi gian ra duong 6

Gioi han thoi gian ra duong 17

Người dân hạn chế ra đường từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau trừ các trường hợp cần thiết. Ảnh: Lê Thi

 2. Người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp sau:

- Cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh.

- Các lực lượng thực hiện, phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng… thực hiện nhiệm vụ.

- Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường, đô thị: xử lý sự cổ về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

- Người dân di chuyển đến các bến xe, điểm đón khách tuyến cố định, xe buýt theo phương án hoạt động được Sở Giao thông vận tải phê duyệt.

- Các cửa hàng xăng dầu thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng trực tiếp quản lý để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

- Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

- Các phương tiện vận chuyển từ địa phương khác đi ngang qua địa bàn tỉnh trên các tuyến Quốc lộ  thì thực hiện theo Quy định của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế nhưng không được dừng, đỗ.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở cấp độ 2 theo Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 17/10/2021 của UBND về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 4. Đài Phát thanh – Truyền hình tinh, đề nghị Báo Ấp Bắc và các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thông suốt, thực hiện đúng các nội dung, quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tinh tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tự giác, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
6. Công văn này thay thế Công văn số 5529/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 của UBND tinh về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh. Các văn bản do UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tinh; UBND cấp huyện, cấp xã… đã ban hành trước đây quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có nội dung không còn phù hợp với văn bản này thì thực hiện theo văn bản này. Yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.
HB