Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang thông báo Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021

(THTG) Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 09/3/2021 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc triệu tập kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang khóa IX, thông báo việc tổ chức Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

– Thời gian: Vào lúc 07 giờ 45 phút ngày 18/3/2021.

– Địa điểm họp: Hội trường Ấp Bắc – Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang. (Số 6C đường Rạch Gầm, phường 1, thành pho Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

IMG_20201208_085811

Hop hoi dong nhan dan 2

Quang cảnh khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX. Ảnh: Phan Quyền

– Nội dung:

+ Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

+ UBND tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

+ Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh và Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang xin thông báo đến nhân dân trong tỉnh biết, theo dõi./.