Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng 28-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn năm 2016 – 2017, trọng tâm phối hợp công tác năm 2017 – 2018.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư.

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, song với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, thu nhập, đời sống của công nhân lao động đã có bước cải thiện; quyền của người lao động (NLĐ) được bảo đảm, nhiều vấn đề liên quan lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm; công tác phối hợp trong việc nắm tình hình, trao đổi thông tin ngày càng chặt chẽ, nhất là trong triển khai thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 13-7-2016 đã được các bộ, ngành phối hợp Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai nghiêm túc.

Tổng Liên đoàn đã tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách; các vấn đề liên quan quyền lợi NLĐ đã được Chính phủ giải quyết kịp thời, tác động tích cực phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ; phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, NLĐ đạt nhiều kết quả, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2016…

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm 2016, đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai khốc liệt. Tuy nhiên, dưới sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã đạt nhiều thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội. Đời sống NLĐ được quan tâm, cải thiện rõ nét. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp tích cực của giai cấp công nhân.

Trong thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm nhiều việc thiết thực cho NLĐ, công nhân, nhất là có những giải pháp bảo vệ quyền lợi NLĐ. Phối hợp xử lý những tồn tại trong quan hệ giữa DN với NLĐ một cách tích cực, cụ thể; số vụ đình công giảm, nhiều kiến nghị của công đoàn từ T.Ư đến địa phương đã được giải quyết; tham gia tích cực vào đóng góp xây dựng các dự thảo luật; động viên NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua. Vai trò của Tổng LĐLĐ Việt Nam, công đoàn các cấp ngày càng được khẳng định.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng biểu dương sự phối hợp công tác hiệu quả, chặt chẽ giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam thời gian qua; đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã dành nhiều thời gian để xử lý kiến nghị của công đoàn; việc phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn ngày càng hiệu quả, thực chất hơn. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm, bảo đảm điều kiện vật chất cho NLĐ, vấn đề nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất…

Thủ tướng mong muốn, Tổng Liên đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo, lời hứa cũng như cam kết của Thủ tướng đối với công nhân, NLĐ như các ý kiến chỉ đạo, giải quyết vướng mắc được nêu ra tại các cuộc đối thoại giữa Thủ tướng và công nhân, NLĐ trong hai năm qua tại Đồng Nai, Đà Nẵng.

Đề cập nhiệm vụ công tác thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, công đoàn các cấp tích cực tham gia xây dựng thể chế, đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, phổ biến pháp luật, nhất là chế độ liên quan NLĐ, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và DN; phối hợp các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, quan tâm phát triển DN, thúc đẩy giải quyết việc làm mới cho NLĐ; quan tâm vấn đề tái cơ cấu kinh tế, hội nhập.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thủ tướng đề nghị công đoàn các cấp cần quan tâm vấn đề nâng cao kiến thức, đào tạo nghề mới cho NLĐ phù hợp tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đẩy lùi thông tin tiêu cực, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chính trị, tạo niềm tin cho NLĐ. Chính phủ, Tổng Liên đoàn, chủ DN cần tiếp tục chăm lo đời sống NLĐ, nhất là việc thực thi các chế độ BHYT, BHXH. Công đoàn các cấp phải có trách nhiệm giám sát việc thực hiện, bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát xã hội; phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, kịp thời kiến nghị giải quyết vướng mắc, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định trong DN.

Tiếp tục động viên NLĐ tham gia phong trào thi đua ở cơ sở. Phối hợp, tăng cường tổ chức những buổi gặp gỡ, đối thoại với NLĐ để lắng nghe ý kiến của NLĐ, trong đó có cuộc gặp giữa Thủ tướng với đại diện các đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam hay cuộc đối thoại giữa Thủ tướng với công nhân, NLĐ nhân dịp Tết Lao động 1-5; đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam bàn với Bộ Y tế về chương trình chăm sóc sức khỏe cho công nhân trên cả nước; nhấn mạnh thông điệp, các bộ, ngành, chính quyền, công đoàn các cấp tạo mọi điều kiện cho phát triển sản xuất, kinh doanh, hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã, FDI và các loại hình DN của Việt Nam để làm sao giải quyết việc làm cho NLĐ tốt nhất và đồng thời, các cấp, các ngành và các DN phải quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, để NLĐ có điều kiện tái sản xuất sức lao động, xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa NLĐ và DN.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

                                                                                           Theo Báo Nhân Dân