Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã khai mạc sáng nay (23/9). Về dự Đại hội có 333 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho gần 4 vạn đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về dự và chỉ đạo Đại hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hữu Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Đại hội lần này có ý nghĩa to lớn, quyết định sự phát triển của tỉnh Quảng Trị trong những năm tới. Chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính và thu hút đầu tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xã hội; phấn đấu đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước” là sự thể hiện khát vọng và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm của Đảng bộ tỉnh, ý chí cách mạng kiên cường của mảnh đất Quảng Trị anh hùng, Đại hội đòi hỏi mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đóng góp nhiều nhất, hiệu quả nhất vào sự thành công của Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu quan trọng được đề ra đạt và vượt kế hoạch.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 7,4%/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2015 đạt khoảng 34 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 16,6%/năm.

Sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện; nông nghiệp và kinh tế nông thôn có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa; tốc độ tăng trưởng giá trị ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt 3,7%/năm. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp-xây dựng giai đoạn 2011-2015 đạt gần 9%/năm. Thương mại-dịch vụ phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,4%/năm. Công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp giảm từ 28,9% năm 2010 xuống 22,5% năm 2015; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng tăng từ 35,5% năm 2010 lên 37,9% năm 2015 và tỷ trọng thương mại-dịch vụ tăng từ 35,6% năm 2010 lên 39,6% năm 2015. Các loại hình doanh nghiệp phát triển mạnh cả về quy mô, số lượng và đảm bảo chất lượng.

Nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng; kết cấu hạ tầng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 tăng gấp 2,35 lần so với giai đoạn 2006-2010. Chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; việc phát huy vai trò của doanh nghiệp trong kết nối và nâng cao chuỗi giá trị cho sản xuất hàng hóa trong tỉnh được quan tâm.

Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá; huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các nguồn lực trong nhân dân; đã từng bước gắn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp với quy hoạch nông thôn mới, gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu nông nghiệp. Ước đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 16,2% số xã.

Sự nghiệp phát triển y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội… có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,7% đầu năm 2011 dự kiến xuống còn 6,9% vào cuối năm 2015, bình quân mỗi năm giảm gần 2,6%. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) khai mạc sáng 23/9. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình kinh tế thế giới và trong nước, những thuận lợi và khó khăn, khả năng và sự quyết tâm của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, báo cáo chính trị đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển tỉnh Quảng Trị cho giai đoạn 2016-2020.

Theo đó về phương hướng và mục tiêu tổng quát được xác định là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền năng động, hiệu quả, gần dân, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mức sống dân cư; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững… Tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu đến năm 2020 được xác định là: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 7,5-8%; đến năm 2020 cơ cấu kinh tế: công nghiệp-xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 40,5%-41%-18,5%; thu nhập bình quân theo đầu người đến năm 2020 gấp 2 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 100.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt từ 1,5-2%; đến năm 2020 có 40-50% số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch vững mạnh hàng năm đạt từ 85% đến 90%…

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra là: Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội để xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; phát triển hài hòa giữa các vùng đô thị và nông thôn. Tập trung mạnh cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Phát triển toàn diện giáo dục-đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục thúc đẩy phát triển văn hóa-xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế…

*  Theo chương trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI sẽ diễn ra tới hết buổi sáng 25/9.

Nguồn Chính phủ