Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh, ông Nguyễn Văn Mười và ông Phạm Văn Trọng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Tiền Giang.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với: Ông Phạm Anh Tuấn, nghỉ hưu theo quy định hiện hành và ông Lê Văn Nghĩa, nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

Với kết quả phê chuẩn này, hiện nay UBND tỉnh Tiền Giang gồm có 01 Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Văn Vĩnh và 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Trần Văn Dũng, ông Phạm Văn Trọng và ông Nguyễn Văn Mười.

Nguồn Chính phủ