Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 15-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tại điểm cầu Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Diệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

hntt

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Lê Long

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành là công cụ quan trọng trong đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại; trụ cột quan trọng trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này rất cần có đổi mới về nhận thức, tư duy lẫn hành động của người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

hntt2

Ông Nguyễn Thành Diệu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đại biểu lãnh đạo sở ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Tiền GiangẢnh: Lê Long

Riêng tỉnh Tiền Giang, công tác cải cách hành chính được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn cần tạo bước chuyển mới hiệu quả hơn. Trong thời gian tới các ngành và địa phương quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn và nâng cao hiệu quả các chỉ số CCHC; cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra công vụ, để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời; củng cố lại và phát huy chuyên đề thi đua về CCHC. Tiếp tục duy trì và củng cố công tác thông tin tuyên truyền về cải cách TTHC và nâng chất nội dung thông tin tuyên truyền trên các trang cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành.

Thu Thủy