+ UBND tỉnh Tiền Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Tiền Giang + UBND huyện Cai Lậy phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị thành lập Chi hội doanh nghiệp huyện Cai Lậy + Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp tục đến giám sát bếp ăn các trường mẫu giáo trên địa bàn TP Mỹ Tho + Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tiếp tục kiểm tra các điểm kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Đồng bào, đồng chí thân mến!

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, đồng bào trong tỉnh, đồng bào Tiền Giang sinh sống ngoài tỉnh và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện còn nhiều hạn chế, nhất là về nguồn lực cho đầu tư phát triển và một số mặt trong đời sống văn hóa, xã hội. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giải quyết việc làm, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh trật tự được kiểm soát, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, là nhân tố đảm bảo cho yêu cầu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của tỉnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã đồng tâm hiệp lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2013.

Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, tạo đà chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phòng chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2014, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 của tỉnh.

Đồng bào, đồng chí thân mến!

Nhân dịp đầu năm mới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang chúc toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh, đồng bào Tiền Giang sinh sống ngoài tỉnh và kiều bào Tiền Giang định cư ở nước ngoài nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TỈNH ỦY – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN -
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG