+ Đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam làm việc tại huyện Cai Lậy về kết quả xây dựng các mô hình điểm Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” năm 2017 tại tỉnh Tiền Giang + HĐND tỉnh Tiền Giang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tại kỳ họp thứ 5 + Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới huyện Gò công Đông + Tiền Giang tổ chức báo cáo chuyên đề “Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động, cơ hội, thách thức và các vấn đề đặt ra” + Hội Người Cao tuổi Tiền Giang tổ chức Đại hội thống nhất điều lệ Hội Người Cao tuổi Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng II + Đoàn khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức tham quan, học tập các mô hình trồng dưa lưới bằng công nghệ tưới nhỏ giọt...

Đồng bào, đồng chí thân mến!

Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, thương binh, bệnh binh, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, đồng bào trong tỉnh, đồng bào Tiền Giang sinh sống ngoài tỉnh và ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2013, trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện còn nhiều hạn chế, nhất là về nguồn lực cho đầu tư phát triển và một số mặt trong đời sống văn hóa, xã hội. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giải quyết việc làm, chất lượng giảm nghèo chưa bền vững. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng so với cùng kỳ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh trật tự được kiểm soát, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm, là nhân tố đảm bảo cho yêu cầu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của tỉnh, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã đồng tâm hiệp lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2013.

Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mọi nguồn lực cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, tạo đà chuyển biến tích cực, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phòng chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông; phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2014, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 của tỉnh.

Đồng bào, đồng chí thân mến!

Nhân dịp đầu năm mới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang chúc toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh, đồng bào Tiền Giang sinh sống ngoài tỉnh và kiều bào Tiền Giang định cư ở nước ngoài nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

TỈNH ỦY – HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN – ỦY BAN NHÂN DÂN -
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG