Thông tin sắp đổi tiền là bịa đặt và có dụng ý xấu

Ngày 1-12, Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền là hoàn toàn bịa đặt và có dụng ý xấu.

Trong thông báo, Ngân hàng Nhà nước cho biết, mấy ngày gần đây xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và xúi giục người dân rút tiền để mua vàng và ngoại tệ khiến tâm lý một số người dân hoang mang. Về việc này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định đó là thông tin bịa đặt và có dụng ý xấu.

Người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam.

Nguồn Nhân dân