Thống nhất mức phạt hành vi đưa tin sai sự thật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 65/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Theo Bộ Tư pháp, sau khi rà soát văn bản, thì có tất cả 9 nghị định xử phạt hành vi đưa tin sai sự thật, trong đó có xử phạt đối với các cơ quan báo chí. Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng đã có chỉ đạo giao Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu để xây dựng một nghị định sửa đổi nhiều nghị định, cố gắng làm theo thủ tục rút gọn.

Ảnh mang tính minh họa: SGGP

Theo đó, Nghị định 65/2015/NĐ-CP ban hành nhằm tránh chồng chéo trong việc áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Cụ thể, việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí về đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật trong các lĩnh vực thống kê, năng lượng nguyên tử, quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, giáo dục, hàng không dân dụng, dạy nghề, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, y tế trước đây được quy định rải rác tại nhiều nghị định khác nhau, thì nay được áp dụng thống nhất theo Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nguồn ĐCSVN